Per Buch Andreasen genudpeget som bestyrelsesformand for GEUS

13-12-2004

Per Buch Andersen er genudpeget som bestyrelsesformand for GEUS for de næste fire år. Han har beklædt en række poster indenfor forskellige forskningspolitiske fora.

Regeringen har genudpeget overlæge, dr. med. Per Buch Andreasen som formand for bestyrelsen for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) i en ny 4-årig periode fra 1. januar 2005 til 31. december 2008.

Per Buch Andreasen har bred indsigt i forskningsspørgsmål og har i mange år været aktiv i forskellige forskningspolitiske fora. Udover det sundhedsvidenskabelige har han indsigt i områderne energi- og miljøforskning.

Per Buch Andreasen har beklædt en række poster indenfor forskellige forskningspolitiske fora. For eksempel har han været formand for Nordisk Ministerråds Energiforskningsudvalg, medlem af bestyrelsen for RISØ, formand for Det Rådgivende Energiforskningsudvalg og formand for Miljøministeriets rådgivende forskningsudvalg.

Per Buch Andreasen har været formand for GEUS siden 2000 og vil således sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde.