Rapport fra MERIT projektet - Dansk case studie

13-08-2004

Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement
Groundwater management and protection at Havelse well field in Northern Zealand

Anvendelighed af grafiske modeller (Bayesianske net - BN) i vandressourceforvaltning i forbindelse med forebyggende grundvandsbeskyttelse blev undersøgt i et case studie for oplandet til Havelse kildeplads i Nordsjælland. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) var projektleder og Københavns Energi (KE) beslutningstager og slutbruger i relation til BN case studiet.
Tre forskellige indsatsområder er blevet analyseret ved opstilling af BNs:
1) frivillige dyrkningsaftaler,
2) skovrejsning
3) etablering af vådområder.
For hver problemstilling blev der med fuld involvering af interessenter af såvel en professionel interessentgruppen som en borgergruppe konstrueret og evalueret et BN.
På basis af det danske case studie og tilsvarende case studier i England, Italien og Spanien opstilles et fælles sæt retningslinier for for brug af BNs i vandressourceforvaltningen vil blive udviklet (tilgængelige på www.merit-eu.net i løbet af september 2004).

Læs mere om projektet - mulighed for at downloade de enkelte kapitler og den samlede rapport
www.geus.dk/program-areas/water/denmark/rapporter/merit_aug_04-dk.htm

Kontaktperson: Hans Jørgen Henriksen hjh@geus.dk

Engang imellem fører projekter til noget lidt ud over det sædvanlige. I dette tilfælde blev der i forbindelse EU forskningsprojektet MERIT udarbejdet et Bayesiansk net der beskrev EM i fodbold, bl.a. med bistand fra partnerne fra Italien, England og Spanien, som senere var grundlaget for en artikel bragt i Ingeniøren fredag den 6. august: "Han skulle have spurgt Oraklet fra Aalborg", der havde til formål en gang for alle at forklare hvad et Bayesiansk net er for noget.
I den forbindelse bad Ingeniøren om en prognose for guld ved OL i kvindehåndbold ligeledes baseret på et Bayesiansk net, som så blev konstrueret. Læs mere på www.ing.dk/bayesiansk og følg de løbende opdateringer af prognosen for guld ved OL i Athen.