Geologisk kort over Østgrønland på nettet

13-04-2004

Den samlede viden efter 30 års arbejde i Kaledoniderne er nu samlet i et enkelt kort i skala 1:1.000.000. Der er også fem tværsnit i kortene.

GEUS har udgivet et geologisk kort i skala 1:1 000 000 over den kaledoniske foldekæde i Østgrønland mellem 70oN -82oN. Kortet, som nu er tilgængelig på nettet, dækker et areal på næsten seks gange Danmarks areal, og det er baseret på en sammentegning af 5 tidligere publicerede kort i skala 1:500 000. Kortet samler den geologiske viden fra over 30 års kortlægningsarbejde i det øde Østgrønland. Kortet indeholder tillige to oversigtskort, der viser de store geologiske strukturer i området og sammenfatter også den geologiske opbygning gennem fem geologiske tværprofiler i skala 1:500 000.

Henriksen, N. 2003: Caledonian Orogen, East Greenland 70o - 82oN. Geological Map 1:1 000 000. Copenhagen: Geological Survey of Denmark and Greenland.