Populærvidenskabelige artikler om Danmarks drikkevandsressource

10-11-2003

Den hydrologiske model DK-modellen har halveret den tilgængelige mængde af drikkevand. Forskere fra GEUS redegør for årsagen i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab.

Opgørelsen af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort i maj 2003, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. I oktobernummeret af bladet Aktuel Naturvidenskab redegør forskerne fra GEUS for tallene. Opgørelsen er baseret på modelsimuleringer af det hydrologiske kredsløb med den nationale vandressourcemodel - den såkaldte DK-model.

Artikel i Aktuel Naturvidenskab nr. 4, 2003: Bag om drikkevandet.

I oktober nummeret af bladet Geologisk Nyt beskriver forskerne fra GEUS den konceptuelle vandmodel og den kvantitative vandmodel.