Nordisk Ministerråd - hæfte om geologisk mangfoldighed

27-06-2003

Et nyt hæfte handler om geologien omkring os. Den er en del af processerne i naturen, den er jorden vi går på og den gemmer på råstofferne vi bygger samfundet af og så er den også en del af ferien og fritiden.

Den geologiske mangfoldighed møder vi hver eneste dag. Naturen omkring os afspejler overalt variationerne i de geologiske aflejringer, i jordarterne, i landskabet og i de aktuelle geologiske processer, som giver hvert enkelt sted sit særpræg. Hertil kommer, at vores livsførelse i vidt omfang er baseret på udnyttelsen af de muligheder og ressourcer, som vi tilbydes gennem den geologiske mangfoldighed - hvad enten det gælder arealanvendelse, erhvervsforhold eller friluftsliv.

Læs hæftet 'Geologisk mangfoldighed', der er udgivet af Nordisk Ministerråd:

Gå til Nordisk Ministerråds hjemmeside og søg på 'geologi'