Jurabog i sværvægtsklassen er på gaden

02-12-2003

Bogen 'The Jurassic of Denmark and Greenland' opsamler den nyeste viden om de juralag, der er udbredte i Danmark og Grønland, og som har et stort potentiale for ressourcer. Bogen kan købes ved GEUS.

En omfattende 948 siders bog: 'The Jurassic of Denmark and Greenland' kan nu købes hos GEUS.

Bogen beskriver den geologiske udvikling i en periode af Jordens historie, der har stor betydning for samfundet i dag. Juralagene er således vigtige kilde- og reservoirbjergarter for olie og gas, og de udgør også en vigtig ressource for lagring af CO2 og gas samt udnyttelsen af geotermisk energi.

Gennem 28 artikler præsenteres læseren for resultaterne af den intensive juraforskning sidst i 1980'erne og i 90'erne. Det omfatter en detaljeret kronostratigrafisk og biostratigrafisk oversigt over Jura i Nordvesteuropa samt en række af stratigrafiske, sedimentologiske, strukturelle og geokemiske studier af juralagene i Danmark og Østgrønland.

Juralagene i det danske område findes hovedsagelig i undergrunden, og forskningen er her baseret på et utal af boringer og seismiske data, der er indsamlet igennem over 30 års olieefterforskning. I modsætning til dette kan juralagene i Østgrønland studeres i imponerende blotninger langs fjorde eller bjergsider, og Østgrønland anses for at være et unikt feltlaboratorium, specielt blandt de geologer, der arbejder med udforskningen af den norske hylde.

'The Jurassic of Denmark and Greenland'. J.R. Ineson & F. Surlyk (eds.) 2003. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 1, 948 pp.