Nyt fra borearkivet

26-08-2003

På Borearkivets nye hjemmeside er Jupiter-databasens 240.000 boringer tilgængelige for offentligheden. På siden kan man desuden downloade borearkivets skemaer og lokaliseringsvejledningen.

Borearkivets nye side finder du mange nyttige oplysninger og link.

Det muligt at downloade Borearkivets skemaer (sløjfningsskema, lokaliseringsskema, skema til borerapport ) og lokaliseringsvejledningen.

Desuden er der lidt om råstofloven, brøndborer-uddannelsen samt en fortegnelse over borefirmaer med A-bevis.