Miljøministeriet overgår til e-post pr. 1. september 2003

14-08-2003

GEUS er klar til eDag i det offentlige, og vi vil derfor som udgangspunkt sende alle breve og dokumenter til andre offentlige myndigheder elektronisk fra 1. september 2003.

E-dags logo
Den 1. september 2003 er eDag i det offentlige. Fra og med den dag har alle offentlige myndigheder og organisationer i stat, amter og kommuner ret til at sende og modtage breve, dokumenter og andre informationer elektronisk via e-post og hjemmesider.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er eDags-parat og vil derfor som udgangspunkt sende alle breve og dokumenter til andre offentlige myndigheder elektronisk. Bortset fra personfølsomme og fortrolige oplysninger.

Tilsvarende ønsker vi også, at andre myndigheder sender elektronisk til os. Som udgangspunkt opfordres alle til at sende officiel e-post til GEUS's officielle hovedpostkasse geus@geus.dk, medmindre andet i forvejen er aftalt.

Flere oplysninger om eDag på