GEUS arrangementer på Geologiens dage 28. og 29. september

23-09-2002

På årets udgave af Geologiens dage har GEUS fire arrangementer: TV-safari i grundvandet, tap strøm fra indlandsisen, Danmarks råstoffer samt jordbundens fortællinger om Danmark.

GEUS tilbyder følgende fire gratis arrangementer på Geologiens dage. Mød op og hør om:

Et kig i jordens indre. Hvad er der, der nede?
TV-safari i grundvandet. Med TV-kameraet kan vi se hvordan der ser ud hele vejen i den 50m dybe boring. Bagefter sænker vi snedige sonder ned i boringen, som fortæller os meget mere om hvad kameraet viste. Vi ser på instrumenterne og diskuterer resultaterne og hvad de kan bruges til. Arrangør: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Tidspunkt: Lørdag 28. september 13:00 - 16:00. Mødested: Brøndbyskoven. P-pladsen ved Engtoftegård i Brøndbyskoven. Indgang fra Vestre Gade, hvor bus nr. 130 fra Avedøre Holme standser. Bus 129 standser på Park Allé, ca. 5 min. fra P-pladsen.

Kan Indlandsisen lave strøm?
Besøg det nye Geocenter København, og hør hvordan geologerne med utraditionelle metoder undersøgte om Indlandsisen i Grønland kan drive vandkraftværker. Varmt vand, dynamit, radarteknik og farvestof blev taget i brug. Arrangør: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 15:00. Mødested: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Øster Voldgade 10, 1350 København K. Turleder: Henrik Højmark Thomsen.

Danmarks dybt skjulte skatte
Flere kilometer under os findes de lag hvor der kan være olie og gas. Vi ser eksempler på det imponerende materiale som er hentet op i boringer og taler om hvorfor, hvordan og hvor de dyrebare dråber findes, og hvad vi ellers bruger undergrunden til. Vi besøger den imponerende kernebank, hvor borekerner fra Danmarks undergrund bliver opbevarede. Arrangør: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 16:00. Mødested: Valhøjs Allé 180, 2610 Rødovre. Der kan parkeres på kernelagerets område. Der er ca. 1 km fra Brøndbyøster station ad Brøndbyøstervej, Korsdalsvej og Valhøjs Allé til kernelageret. Bus 550 standser på Korsdalsvej.

Skovhistorie og geologi
Hvad kan træer, jordbund og mose fortælle om fortidens natur? En tematur om naturskov og skovenes udviklingshistorie belyst med bl.a. geologiske metoder. Arrangør: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 12:00. Mødested: Skovlystvej i Jonstrup Vang/Lille Hareskov. P-plads der ligger på den østlige side af skovsøen syd for Tibberup Å. ca. 2 km fra Hareskov station, 3500 Værløse. Der er flere p-pladser langs Skovlystvej. Turleder: Peter Friis Møller.

Yderligere oplysninger

Henrik Højmark Thomsen
Telefon: 38 14 21 02
E-mail: hht@geus.dk