Priskonkurrence om fremtidens vand - baggrundsviden til inspiration

05-03-2002

Giv dit bud på, hvor vi skal hen med vandet i 2020 og vind 50.000 kr. Rambøll, Danske Vandværkers Forening og Dansk Afløbs- og Spildevandsforening har udskrevet en konkurrence om fremtidens vand. Inspiration og baggrundsviden om vandressourcer - især grundvand - kan hentes igennem vandhjemmesider og en hel række populærvidenskabelige temahæfter og artikler på GEUS' hjemmeside. Vi kan anbefale:

Viden om grundvand:

Masser af lettilgængelig information om vort livsvigtige grundvand. Besvar quizzen og bliv "Grundvandsmester" og hent overheads til undervisningsbrug.

Temahæfter og artikler i det populærvidenskabelige blad "Geologi Nyt fra GEUS":

Nummer 1, 2001
Temanummer om: Ferskvand - Samfundets vigtigste ressource
Nummer 3, 2001
Læs artiklen: Fra Boringsdatabasen "Jupiter" til DK-grundvandsmodellen
Nummer 1, 1997
Læs artiklen: Bryggerens vand
Nummer 2, 1997
Temanummer om: Vandressourcer. Ferskvand - Det 21 århundredes hovedproblem
Nummer 3, 1997
Læs artikel: Vandproblemer i Zimbabwe
Nummer 4, 1997
Temanummer om grundvand og pesticider
Nummer 5, 1996
Temanummer om: Is og energi. Vandkraft fra Indlandsisen i Grønland.

Populærvidenskabelige artikler i GEUS' Årsberetninger og andre lette artikler:

Læs artikel om: Overvågning af pesticider i grundvand
Læs artikel om: Vandressourcer - et område af stor strategisk betydning
Læs artikel om: Jagten på rent vand

Læs artikel om: 20 spørgsmål til professoren. Svar på spørgsmål om vores livsvigtige grundvand.

Grundvandsovervågning i Danmark:
Årlige rapporter om hvordan det står til med vores grundvand.