Konstruktive kommentarer fra DVK's evalueringspanel til det videre arbejde med NOVA 2003 temarapport om Ferskvandskredsløbet.

25-06-2002

DVK afholder en midtvejsevaluering af den nye NOVA-temarapport om ferskvandskredsløbet den 12. juni 2002. Den endelige rapport om ferskvandskredsløbet forventes publiceret ultimo 2002.

GEUS har bedt Dansk Vandressource Komité (DVK) arrangere en temadag og sammensætte et evalueringspanel, med henblik på en midtvejsevaluering af en ny NOVA temarapport om ferskvandskredsløbet. DVK midtvejsevalueringen blev afholdt på den 12. juni 2002 på Geocentret, med 80 deltagere fra amter, rådgivende firmaer, universiteter mv.
Hjemtag evalueringspanelets rapport og rapportudkast hos National Vandressource Model. Endelig rapport om ferskvandskredsløbet forventes publiceret ultimo 2002.