Årsberetning 2001 – læs om GEUS' aktiviteter og resultater

18-07-2002

Årsberetningen lister en række af GEUS' indenlandske og internationale projekter. GEUS fungerer også som rådgiver for danske og grønlandske institutioner.

Årsberetning 2001 fokuserer primært på de aktiviteter
og resultater, som er af umiddelbar samfundsmæssig relevans.
GEUS' egne forskningsprojekter danner sammen med den
nyeste internationale viden grundlaget for den rådgivning,
institutionen yder først og fremmest Miljøministeriet,
Økonomi- og Erhvervsministeriet og Grønlands Hjemmestyre,
men også en række andre ministerier, amter og kommuner
samt erhvervslivet.

Læs om:
* National geofysisk database
* Fra Nordøstgrønlands fjelde til skoven i Danmark
* Grønlandske borekerner på database
* Oplysning til borgerne om grundvand
* Danske Landskaber - i billeder
* Øget adgang til bore- og grundvandsdata
* Vigtige jyske grundvandsmagasiner
* Billigere og hurtigere analyser for pesticider
* Vurdering af Danmarks vandressourcer
* Udpegning af pesticidfølsomme arealer
* Varslingssystem for pesticider
* Oliens gemmesteder i Nordsøen
* Vand og olie er ikke blandbare
* Geotermisk energi og lagring af CO2
* Forberedelse af olieudbudsrunde i Vestgrønland
* Forøget sikkerhed ved indvinding af olie og gas
* Godt ler til teglproduktion
* Havbundens guld kortlægges
* Geofysik skal lokke industrien til
* Nyt værktøj til mineral- og miljøundersøgelser
* Råstoffer som et bærende erhverv
* Mere robust naturskov
* Overvågning af kysterne
* Metode til rekonstruktion af næringsstof i danske søer
* Ilulissat Isfjord som Verdensarvsområde
* Fremskridt på jordforureningsområdet
* Mekanismerne bag dramatisk fjeldskred og flodbølge
* Opbygning af olieekspertise i Vietnam
* Klima og tropesygdomme i Uganda
* Restrukturering i Ghana
* Modernisering af mineralsektoren i Rumænien
* Ukraines tikkende bombe