Tag på geologisk skattejagt i Grønland – tv-program på DR 1

15-04-2002

I år havde geologerne fra GEUS et tv-hold med på feltarbejde i Grønland. Den 21. april og dagen efter kan alle derfor følge med i, hvad det egentlig er, vi laver oppe i de grønlandske fjelde.

Et tv-hold har fulgt geologerne fra GEUS på en af sommerens videnskabelige ekspeditioner til Vestgrønland. I tv-programmet 'Geologisk skattejagt i Grønland' kan du følge geologernes spændende arbejde med at kortlægge Grønlands geologi for at finde mineraler i fjeldene. Geologerne står over for mange udfordringer, når de skal aflæse de grønlandske fjeldes hemmeligheder. Der skal hjerne til at knække naturens gåder, men også nogle stærke arme og ben, når stenprøver og udstyr skal slæbes rundt i fjeldet til fods eller med helikopter. Programmet sendes på:

DR 1 den 21/4 kl. 10.30 og igen på
DR 1 den 22/4 kl. 11.30

Du kan hente baggrundsviden og temaer om GEUS´ geologiske arbejde og Grønlands geologi igennem en hel række populærvidenskabelige artikler og temahæfter på GEUS´ hjemmeside.

Vi kan anbefale:

Aktiviteter, der omtales i programmet:

Sommerens feltaktiviteter i Grønland (programmet omtaler aktivitet 12 Maniitsoq – Disko Bugt)
http://www.geus.dk/geus-general/geus-facts/fak01_01-dk.htm

Hvad arbejdede geologerne med i sommer?
http://www.geus.dk/geus-general/geus-facts/fak01_02-dk.htm

Om geologiske metoder, der omtales i programmet:

Geologisk kortlægning i Grønland – og hvorfor
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning97/artikel-45-53.htm

Geofysisk kortlægning i Grønland fra luften – Magnetiske målinger
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning98/aarb_98-98-107.htm

Geokemisk kortlægning i Grønland
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning97/artikel-65-72.htm

Resultater og historier om GEUS´ arbejde andre steder i Grønland, fortalt i temahæfter og artikler i det populærvidenskabelige blad Geologi Nyt fra GEUS:

De ældste sten – det ældste liv. Spor efter lyn fundet nær kanten af Grønlands Indlandsis
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi021.htm

Guldfund og pladetektonik. Bjergkædedannelse i Sydgrønland
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi99-3.htm

Foldebjergene i Nordøstgrønland
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi012.htm

De østgrønlandske sedimentbassiner – et oliegeologisk feltlaboratorium
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi00-1.htm

Iskappen, der forsvandt og genopstod. Klima og isstudier i Nordgrønland
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi98-2.htm

Is og energi. Smeltevand fra Indlandsisen skal drive vandkraftværker i Grønland
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi96-5.htm

Yderligere oplysninger:

Statsgeolog Christian Knudsen, GEUS
Tlf.: 38 14 22 50
E-mail: ckn@geus.dk