Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA)

11-09-2001

Nyt websted med et væld af oplysninger om KUPA projektet
www.kupa.dk
Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer.
Projektet har til formål at udvikle en metode til udpegning af områder, som er særlig følsomme over for nedsivning af pesticider til grundvandet.
KUPA projektet er en del af regeringens Pesticidhandlingsplan II.
Projektet er et samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF).
Kontaktperson: Projektleder Heidi Christiansen Barlebo, GEUS, tlf: 38 14 27 75, email: hcb@geus.dk