Geofysik og udpegning af pesticidfølsomme områder

05-09-2001

GEUS har netop udgivet en rapport, der vurderer geofysiske metoders anvendelighed til kortlægning af den umættede zone. Rapporten er den første udgivelse fra KUPA-projektet (Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer). Projektet har til formål at udvikle en metode til udpegning af områder, som er særlig følsomme over for nedsivning af pesticider til grundvandet.

Med den viden, vi har i dag, så foregår bindingen og nedbrydningen af pesticider hovedsageligt i den umættede zone. Det er de lag over grundvandspejlet, hvor der både er luft og vand til stede i jordens porer.

Amterne bruger i vidt omfang geofysik til at kortlægge jordlagene i forbindelse med arbejdet med at beskytte vores grundvand. KUPA-rapporten behandler specielt geofysikkens egnethed til kortlægning af de øverste jordlag – den umættede zone.

Alle geofysiske metoder og instrumenttyper, der bruges i Danmark, er vurderet sammen med en række metoder og instrumenttyper, der kun anvendes i udlandet. Vurderingen er foretaget på basis af studier af dansk og udenlandsk litteratur, og rapporten indeholder en hel række referencer til nøglelitteratur inden for geofysikken.

Flere af metoderne er i forskellig grad velegnede til at kortlægning af den umættede zone. Det drejer sig om georadar, forskellige geoelektriske og elektromagnetiske metoder samt refraktionsseismik.

KUPA-projektet er en del af regeringens Pesticidhandlingsplan II. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF).

Rapport:
Geofysik i umættet zone: En vurdering af metoder og instrumentsystemers egnethed til kortlægning af den umættede zone. I. Møller, 2001. Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, Rapport 1, 85 sider.

Rapporten kan købes på GEUS, pris: 200 kr. plus moms, hos Karen Løvig Nielsen, tlf. 38 14 25 52, kln@geus.dk eller hentes på www.kupa.dk .

Kontaktpersoner:
Forsker Ingelise Møller, tlf.: 38 14 29 12, e-mail: ilm@geus.dk
Forsker Heidi Christiansen Barlebo, tlf.: 38 14 27 75, e-mail: hcb@geus.dk