Europæisk forskningsprojekt går i dybden med Københavns grundvand

25-09-2001

De vigtige, men stærkt belastede grundvandsmagasiner omkring København er i fokus i et EU-projekt "BASELINE", der kortlægger grundvandskvaliteten i 9 europæiske lande fra Estland i nord til Portugal i syd. Startskuddet gik i begyndelsen af september, hvor grundvandets alder og nedsivningen af forurening er kortlagt i en 120 meter dyb kalkboring ved Torslunde syd for København. Arbejdet er udført af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) i samarbejde med Københavns Energi, Københavns Amt, Odense Vandselskab samt en række førende forskningslaboratorier i Danmark, Schweiz, England og USA.

Arbejdet, der omfatter prøvetagning og analyser i 9 dybder i boringen ved Torslunde, er det mest omfattende analyseprogram, der endnu er gennemført i en enkelt boring her i Danmark. Resultaterne fra boringen vil fungere som reference for en forventet kommende kortlægning af grundvandets alder i Københavns Amt.

Undersøgelser af vigtige grundvandsmagasiner ved Odense og i det sydlige Jylland indgår også i BASELINE projektet. Resultaterne fra de danske undersøgelser og resultater fra de andre europæiske lande vil indgå som en del af grundlaget for udarbejdelsen af EU´s kommende vandrammedirektiv.

I den danske del af projektet deltager forskere fra GEUS, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Risø, og denne del af projektet ledes af seniorforsker Klaus Hinsby fra GEUS.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Klaus Hinsby, tlf: 38 14 27 80, email: khi@geus.dk