Råstoffer - nogle af samfundets vigtige byggestene

23-10-2001

Sand, sten, grus, ler og kalk er vigtige råstoffer for byggeri, industri og landbrug. Råstofferne henter vi op fra havbunden eller graver dem fri på land.
I oktober-nummeret af bladet Geologisk Nyt svarer statsgeolog Peter Gravesen fra GEUS på spørgsmål om råstofgeologi. På spørgsmål om de grønlandske råstoffer som diamanter og guld suppleres han af statsgeolog Leif Thorning fra GEUS.
Læs svarene på spørgsmål om råstoffer og miljø, hvilke råstoffer udnytter vi, fremtiden for mineralefterforskning på Grønland og top-10-listen over råstoffer.

Artikel i Geologisk Nyt 5/01: 20 spørgsmål til professoren - fokus på råstofgeologi
Hjemtag artiklen geologisk-nyt-5-2001-p4-7.pdf (259k)