GEUS' Feltaktiviteter i Grønland 2001

01-06-2001

GEUS fremlægger herved planerne for sommerens feltarbejde i Grønland. Områderne, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet til højre. Geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af vandkraft, miljø og klima er på programmet.
Læs mere