Ny statsgeolog i Hydrologisk Afdeling

01-11-2000

Ny statsgeolog i Hydrologisk Afdeling
Miljø- og Energiminister Svend Auken har tiltrådt indstillingen fra GEUS' direktion vedr. besættelse af statsgeologstillingen som chef for Hydrologisk Afdeling.
Det bliver cand.scient. Alex Sonnenborg.