Ny statsgeolog i Hydrologisk Afdeling

Publiceret 01-11-2000

Ny statsgeolog i Hydrologisk Afdeling
Miljø- og Energiminister Svend Auken har tiltrådt indstillingen fra GEUS´direktion vedr. besættelse af statsgeologstillingen som chef for Hydrologisk Afdeling.
Det bliver cand. scient. Alex Sonnenborg.
Læs mere