Feltaktiviteter i Grønland 1998

01-07-1998

GEUS fremlægger herved planerne for sommerens feltarbejde i Grønland. Områderne, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet og arbejdets tema og omfang fremgår af skemaet. Desuden er feltaktiviteterne fra Dansk Lithosfærecenter (DLC) beskrevet.
Den største feltaktivitet foregår i det centrale Østgrønland, men der er også feltundersøgelser i Nord-, Vest- og Sydgrønland på programmet.