Eksperter i klimakonsekvenser og grøn omstilling

Spørgsmål omkring klimakonsekvenser og en række måder at indrette et grønnere samfund på kan rettes til følgende eksperter hos GEUS.

Grøn omstilling

Mette Olivarius
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring
Henrik Vosgerau
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Claus Becher Ditlefsen
Emeritus
Overfladenær Land- og Maringeologi
Carsten Møller Nielsen
Specialkonsulent
Geoenergi og -lagring
Telefon91333761
Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Per Kalvig
Emeritus
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Paul Knutz
Forskningsprofessor
Overfladenær Land- og Maringeologi
Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Niels Hemmingsen Schovsbo
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring
Carsten Møller Nielsen
Specialkonsulent
Geoenergi og -lagring
Telefon91333761

Klimakonsekvenser

Nanna Bjørnholt Karlsson
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Andreas Peter Ahlstrøm
Chefkonsulent
Glaciologi og Klima
Robert Schjøtt Fausto
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
William Colgan
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Kristian Kjellerup Kjeldsen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Jason Eric Box
Forskningsprofessor
Glaciologi og Klima
Torben O. Sonnenborg
Seniorforsker
Hydrologi

Pressekontakt

Johanne Uhrenholt Kusnitzoff
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333954