Olien ud for Nordøstgrønland

USGS skyder langt over målet om Nordøstgrønlands oliepotentiale i 2000.

USGS (US Geological Survey) er nok den mest ansete geologiske undersøgelse i verden. Så derfor bliver der lyttet, når de amerikanske geologer vurderer Jordens olieressourcer, som det skete i ‘2000 World Petroleum Assessment’.

Rapporten fik i allerhøjeste grad Flemming Getreuer Christiansen og vicedirektør Kai Sørensen til at spidse ører. USGS forudsagde nemlig, at området ud for Nordøstgrønland rummede 47 milliarder tønder olie. Enormt og overvældende!

Men de danske geologer vidste, at tallet var skudt langt over målet.

GEUS havde flere data, end USGS kendte til

Rapporten fra 2000 fra USGS var næsten udelukkende baseret på offentliggjorte videnskabelige artikler, mens GEUS havde adgang til en stor mængde fortrolige seismiske, magnetiske og gravimetriske data, som bl.a. var indsamlet sammen med seks store olieselskaber i årene 1990–1996. 

Derudover resulterede forskningsaktiviteter i Østgrønland i 1990'erne af GEUS og Københavns Universitet i betydelige nye onshore-data. Disse observationer er vigtige for at forstå olie- og gaspotientalet offshore.

Mange af de nye data blev første gang publiceret i 2003 i den såkaldte Jurabog (se billedet til højre). Derudover resulterede forskningsaktiviteter i Østgrønland, som GEUS og Københavns Universitet gennemførte i 1990'erne, i betydelig ny viden om undergrunden på land, der var relevant for at forstå potentialet for offshore-kulbrinter.

Sørensen og Christiansen drøftede situationen og besluttede sig til at tage tyren ved hornene.

Derfor kontaktede Kai Sørensen USGS og forelagde problemet.

Det blev indledningen til et fantastisk godt samarbejde med de amerikanske geologer.

Læs mere: Amerikanske geologer måtte korrigere skøn

Kai, Anders og Steen

Kai Sørensen (tv.), Anders Mathiesen og Steen Lomholt betragter her det 1000 sider store værk om Juraperioden i Danmark og Østgrønland, der udkom som den første i GEUS' nye Bulletin-serie i 2003.

Foto: Peter Warna-Moors, GEUS.