Kontinentalsokkelprojektet

Geologiske undersøgelser danner ofte udgangspunkt for politiske beslutninger og kommercielle investeringer. Men geologi bruges normalt ikke inden for international lov til at begrunde nationers territorialkrav – med én markant undtagelse.