Enorm forekomst af zink og bly

I Sydgrønland har geologerne længe kendt til forekomster af uran, kobber, zirkonium og sjældne jordartsmetaller, der anvendes til fremstilling af specialstål til brug i bl.a. rumfartsindustrien.

I 1990’erne blev der gjort adskillige fund af guld i Napasorsuup Qoorua nær Nanortalik. Her åbnede selskabet Crew Gold Corporation den lille guldmine Nalunaq i 2004, hvilket afsluttede 14 års pause for minedrift i Grønland.

Minen var i drift frem til 2009, og i 2010 blev licensen solgt til en ny ejer, Angel Mining, som henter den resterende guldmalm ud af minen. I regionen omkring Godthåbsfjorden har boringer påvist flere malmforekomster, som indeholder så meget guld, at guldet er synligt på overfladen af borekernerne, og der er således håb om at finde brydeværdige forekomster i nærheden af Grønlands hovedstad, Nuuk.

Boreholdet ved Nalunaq

Crew Gold Corporations pladsgeolog Mogens Lind, i orange dragt, vejleder boreholdet ved undersøgelsesboringen på skråningen af Nalunaq-fjeldet med udsigt ned over Kirkespirdalen, Sydgrønland.

Foto: Crew Gold Corporation.

Det store bælte af foldebjerge i Nordgrønland indeholder zink og bly, men kun et begrænset antal mineralforekomster er indtil videre lokaliseret, fordi området er meget svært tilgængeligt. Imidlertid er det lykkedes at finde en enorm forekomst af zink og bly i Citronen Fjord i Peary Land.

Camp citronen

Ved Citronen Fjord i Peary Land er en af verdens største zinkforekomster fundet. 'Citronen' var en dansk modstandsmand.

Foto: Ironbark Zinc

I foldebæltet i Nordøstgrønland er der fundet zink, bly, wolfram, antimon, guld og kobber. Længere mod syd i området nord for Jameson Land er der påvist en imponerende forekomst af molybdæn, der anvendes i legeringer og som smøremiddel, i en lokalitet, som yderst passende kaldes Malmbjerg. I Sydøstgrønland har geologerne fundet guld og platinmetaller.

Læs også Lav oliepris giver tilbageslag

Andre forekomster i undergrunden

Grønlands undergrund rummer også en række industrimineraler som olivin, der bruges som slaggedanner ved jernudsmeltning og i den keramiske industri til støbeforme, der skal kunne tåle høj varme.

I 2005 åbnede et svensk selskab en olivinmine ved fjorden Niaqunngunaq nord for Nuuk, hvor der blev bygget en havn til udskibning af mineralet. Minen var i drift frem til 2009, hvor faldende priser på olivin gjorde minedriften urentabel.