Slut med populære sejlture

En anden høj prioritet for Martin Ghisler (direktør fra 1984-2007) var i lyset af bevillingsnedskæringer at gennemføre rationaliseringer for at nedbringe udgifterne til feltarbejdet.

Indtil da havde geologerne rådet over fem kuttere, som fragtede dem rundt i fjordene mellem baserne. Sejlturene var velkomne afbræk fra det intensive arbejde i fjeldene, men kutterne var langsomme og for dyre i drift og blev solgt sammen med GGU's fast bemandede station i Sisimiut. Desuden skulle GGU ikke længere have fast maritimt personale.

Røde både

GGU's geologer elskede sommerens sejlture med de røde både. De to kuttere A. Kornerup (tv) og J.F. Johnstrup i rendez-vous. Foto: Jakob Lautrup, GEUS

Martin Ghisler lægger ikke skjul på, at geologerne i felten betalte en pris for rationaliseringerne. Slut med behagelige rejser med kutterne langs kysten og ind i fjordene. Af sted med det samme og ind i landet med helikopter til feltlejrene. Udføre arbejdet uden dikkedarer og polarromantik. Pakke sammen igen. Af sted med helikopter til den næste feltlejr. Pakke ud, rejse telt og i gang igen. Benhårdt.

Alligevel kom de systematiske geologiske undersøgelser relativt smertefrit igennem omstillingen. Den landsdækkende kortlægning fortsatte, og i de kommende år fremstillede forskerne detaljerede geologiske kort i skalaen 1:100.000, som dækker store dele af Sydgrønland og Vestgrønland.

Lederen af kortlægningen, statsgeolog Niels Henriksen, styrede fortsat op til 100 medarbejdere i felten hver sommer. Det var han ifølge Martin Ghisler ‘verdensmester’ i.

Læs også Nyttig geokemisk kortlægning