Nyttig geokemisk kortlægning

Detaljerede geologiske kort er nyttige for mineselskaberne med hensyn til at finde kommercielt interessante mineralforekomster, og det gælder i endnu højere grad geokemiske undersøgelser, som blev opprioriteret midt i 1980’erne.

Geokemisk kortlægning er nu udført i hele Vestgrønland samt i store dele af Nordgrønland og Nordøstgrønland under ledelse af geolog Agnete Steenfelt.

Efter fusionen med DGU nåede indsatsen en foreløbig kulmination med udgivelsen af et detaljeret geokemisk atlas for Sydvestgrønland i 2001.

Ved geokemiske undersøgelser indsamler geologerne prøver af sand og silt fra små vandløb, hvorved man får bidrag fra alle de nærliggende typer fjelde – en gennemsnitsprøve – som efter analyser i laboratoriet ­viser, hvilke mineraler og grundstoffer bjergene i området indeholder.

F.eks. kan geokemiske analyser bane vej for fund af ædel­metaller som guld eller af ædelsten som ­diamant, fordi tilstedeværelsen af disse værdifulde mineraler afhænger af bestemte geokemiske forhold.

En geokemisk kortlægning starter med en undersøgelse, hvor geologerne indsamler en prøve på størrelse med en stor kopfuld fra samtlige områder i et netværk, hvor hvert område er på 30 km2.

Derefter udføres en mere detaljeret kortlægning af interessante områder, hvor man henter prøver i et netværk med områder på 5 km2.

Læs også Lovende olieefterforskning

Fund af guld og sjældne jordartsmetaller

Under den geokemiske kortlægning af Sydvestgrønland blev der fundet guld og metallerne niobium og tantal, der anvendes i specialstål til brug i f.eks. atomkraftværker samt i bærbar elektronik.

Desuden fandt geologerne store forekomster af sjældne jordartsmetaller, som i stigende grad bruges i elektronisk højteknologi samt i en række miljøvenlige teknologier.