Lauge Koch begynder en geologisk kortlægning af Grønland

Fra hundeslæde kortlagde Lauge Koch som den første Nordgrønlands regionale geologi. Senere åbnede han en ny æra, da han introducerede fly under udforskningen af Østgrønland, hvor han gennem årtier ledede store geologiske ekspeditioner.

Han spillede en hovedrolle, da Den Internationale Dom­stol tilkendte Danmark overhøj­heden over Østgrønland i en strid med Norge i 1933. Og han blev genstand for et bittert opgør med 11 andre geologer, som blev udkæmpet hele vejen til Højesteret. Lauge Koch opnåede mytisk status allerede i sin levetid.

Kortlægning fra hundeslæde

Lauge Koch rejste første gang til Grønland som 19-årig i 1913, og som student deltog han i årene 1916–18 i Knud Rasmussens 2. Thule-ekspedition. Som nyuddannet kandidat drog Koch igen til Nordgrønland, hvor han i 1920-23 fortsatte den regionale kortlægning nord for Melville Bugt på hundeslæder ledsaget af grønlandske hjælpere.

I 1921 tog han ud på en 2900 km lang ekspedition, hvor han rejste forbi Grønlands nordspids og nåede helt frem til den nordlige kyst af Peary Land.

På trods af de barske og primitive forhold udførte den unge forsker det første store regionale geologiske kortlægningsarbejde i Grønland. Fjeldene i de isfrie kystområder blev iagttaget og skitseret. Vinkler og afstande blev målt fra højtliggende punkter med simple måleinstrumenter, som slædeførerne hurtigt fik lært at opstille.

Koch indsamlede masser af fossiler, og samtidig bedømte han bjergenes art, alder og udviklingshistorie. På udturen blev landet kortlagt fra kystsiden, mens terrænet blev op­målt og tegnet set inde fra Indlandsisen på hjemrejsen, hvor ekspeditionen med Kochs ord havde sultens svøbe hængende over hovederne.

Læs også Kampen med Norge om Østgrønland

Gennembrud for kortlægningen

Resultaterne blev offentliggjort i 18 topografiske kortblade samt fem geologiske kort, som var et monumentalt gennembrud for kortlægningen i Arktis og et pionerarbejde, som blev udført længe før den første nationale danske satsning på området.