Ansporet af tyske oliefund

Omkring 1930 fandt DGU saltholdigt grundvand flere steder i landet. Det var også blevet påvist i andre lande, først og fremmest Tyskland, at undergrunden visse steder indeholdt såkaldte salthorste.

Det vil sige forekomster af stensalt, som var presset op af tungere stenarter i undergrunden, så de nu befandt sig relativt tæt på overfladen. De højestliggende horste skulle man blot et par hundrede meter ned for at finde. Nogle af salthorstene er meget store – deres rumfang kan være helt op til 100 kubikkilometer.

I DGU var man overbevist om, at der også var salthorste i Danmark. Det lykkedes senere at finde mange af dem – i alt 18.

Kemifabrikken Cheminova blev flyttet fra københavnsområdet til Harboøre Tange på vestkysten, fordi man fandt en salthorst netop der, som kunne levere råstoffet klor til produktionen af pesticider.

Interessen for salthorstene blev ikke mindre, da man i Tyskland konstaterede, at der kunne ligge olie i lagene, der grænsede op til dem. Det gjaldt blandt andet for salthorsten ved Heide blot 75 kilometer syd for Tønder.

Billede af Hilmar Ødum og Victor Madsen

Hilmar Ødum og Victor Madsen (th.) ved skrivebordet på Gammel Mønt 12.

Anledningen er direktørskiftet i 1937.

Foto: GEUS-arkiv

Især Victor Madsen, DGU’s direktør fra 1913 til 1937, var optaget af at afdække, om der også var olie i nærheden af de danske salthorste. Han havde noteret sig, at tyskerne benyttede en ny teknik, hvor man kortlagde variationer i Jordens magnetisme.

Når man stiller sig op med en kompasnål, vil den som bekendt pege mod Jordens magnetiske nordpol, men der er også en lodret påvirkning af nålen fra undergrunden. Denne påvirkning varierer en smule afhængigt af forholdene i undergrunden det konkrete sted.

Det lykkedes Victor Madsen at skaffe finansiering til en kampagne, hvor tyske Preussische Geologische Landesanstalt gennemførte målinger i Danmark.

Som Victor Madsen skrev:

Man har endnu ingen direkte Metoder til Paavisning af Olie i Dybgrunden, men må gå den Omvej at opsøge Salthorste, i disses Randzoner kan der forekomme Olie. De tyske Salthorste findes som Regel ved Randene af Dybgrunds­massiver. Til at opspore disse er magnetiske Målinger den hurtigste og billigste Metode.

Danmarks største salthorst

Den største kendte salthorst i Danmark ligger under Mors i Limfjorden og har en diameter på ca. otte kilometer og en højde på næsten 10 kilometer.

Salthorsten ved Mariager

Et andet fund var salthorsten ved Mariager, som fortsat er i produktion, og hvorfra man kan regne med at dække landets behov for salt i mange tusinde år fremover.