Skyumstenen

Skyumstenen

Skyumstenen ligger som en af vores flotteste strandsten mellem Skyum Bjerge og Vilsund med udsigt over sundet til Mors. Stenen består af en usædvanlig grovkornet granit med kvarts- og feltspatkrystaller så store som valnødder på den ene side og tigerstribning på den anden.

Skyumstenen består af pegmatitisk granit med store lyse kødfarvede kalifeldspatkrystaller – og derudover plagioklas og kvarts. Pegmatitisk betyder grovkornet, og store krystaller er oftest udtryk for, at den størknende magma blev afkølet langsomt, hvilket giver tid til, at krystallerne kan vokse sig store. Et enkelt sted har granitten udviklet sig til såkaldt skriftgranit og er helt tigerstribet. Stribningen må være et udtryk for en samtidig krystallisation af kvarts og alkalifeldspat, for hvis det ene mineral vokser hurtigere end det andet, vil det omvokse det langsomst voksende.

Ler og forsteninger

I klinten bag Skyumstenen ses ler fra Oligocæn-tiden (23-34 mio. år før nu). Skyumstenen er vasket ud af overlejrende moræneaflejringer. På stranden kan findes forstenede søpindsvin og krabbeboller.

Stenens størrelse

Skyumstenen er omtrent rektangulær med en fordybning i toppen. Den måler 4,2 x 2,7 m og er 2 m høj og vejer op mod 60 ton.

Kæmpen på Mors

Skyumstenen skulle ifølge sagnet være kastet af en kæmpe på Mors mod Skyum Kirke. Og så vender den sig ved lugten af nybagt brød i Gærup.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein nr. 69.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, Løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 11.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 175.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112

Fotos: Henrik J. Granat.

Besøg Skyumstenen

Skyumstenen ligger i Skyum Sogn, Thisted Kommune, hvor der er offentlig adgang langs Danmarks kyster.

Udgangspunktet for en gåtur i skønne Skyum Bjerge er P-pladsen på Bjergvej 6, Skyum, 7752 Snedsted. Fra P-pladsen er der sti til stranden – omkring 500 m. Går du yderligere 500 m mod syd i strandkanten, kommer du til Skyumstenen. På P-pladsen findes en tavle med kort over området (dog uden Skyumstenen indtegnet) og en stander med historien om Aage Rosendahl og Æ Werdensuniversitet, hvor selveste John Lennon på et tidspunkt var på besøg.