Skyumstenen

Skyumstenen ligger som en af vores flotteste strandsten mellem Skyum Bjerge og Vilsund med udsigt over sundet til Mors. Stenen består som den eneste af vore kæmpesten udelukkende af pegmatit med kvarts- og feldspatkrystaller så store som valnødder på den ene side og tigerstribet skriftgranit på den anden.

Geologi

Skyumstenen består af pegmatitisk granit med store lyse kødfarvede kalifeldspatkrystaller – og derudover plagioklas og kvarts. Pegmatitisk betyder grovkornet, og store krystaller er ofte udtryk for, at den størknende magma har indeholdt vand, så atomerne kan bevæge sig hurtigere og opbygge store krystaller. Et enkelt sted har granitten udviklet sig til såkaldt skriftgranit og er helt tigerstribet. Stribningen må være et udtryk for en samtidig krystallisation af kvarts og alkalifeldspat, for hvis det ene mineral vokser hurtigere end det andet, vil det omvokse det langsomst voksende.

Ler og forsteninger

I klinten bag Skyumstenen ses ler fra Miocæn-tidens Vejle Fjord Formation (21-23 mio. år før nu). Skyumstenen er vasket ud af overlejrende moræneaflejringer. På stranden kan findes forstenede søpindsvin og krabbeboller.

Stenens størrelse

Skyumstenen er omtrent rektangulær med en fordybning i toppen. Den måler 4,2 x 2,7 m og er 2 m høj og vejer op mod 60 ton.

Kæmpen på Mors

Skyumstenen skulle ifølge sagnet være kastet af en kæmpe på Mors mod Skyum Kirke. Og så vender den sig ved lugten af nybagt brød i Gærup.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 69.

Jensen, E.S. (2005): Sten i farver. Politikens Naturguider. Politikens Forlag A/S. Side 78.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, Løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 11.

Lidegaard, M. (1995): Sagnsten i Thy og Vester Hanherred. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995. Side 161-168. Om Skyumstenen side 166.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 283 sider. Side 175.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112

Besøg Skyumstenen

Skyumstenen ligger i Skyum Sogn, Thisted Kommune, hvor der er offentlig adgang langs Danmarks kyster.

Udgangspunktet for en gåtur i skønne Skyum Bjerge er P-pladsen på Bjergvej 6, Skyum, 7752 Snedsted. Fra P-pladsen er der sti til stranden – omkring 500 m. Går du yderligere 500 m mod syd i strandkanten, kommer du til Skyumstenen. På P-pladsen findes en tavle med kort over området (dog uden Skyumstenen indtegnet) og en stander med historien om Aage Rosendahl og Æ Werdensuniversitet, hvor selveste John Lennon på et tidspunkt var på besøg.