​Ringebakker

Gå på opdagelse i Vang-granitten.

I Danmark udvindes der råstoffer. Som regel forbinder man råstoffer med sand, grus, ler eller kalk. Men faktisk producerer vi også skærver til underlag for veje og jernbaner. På Bornholm findes rigtige stenbrud, hvor der brydes granit og gnejs. Flere brud er nu nedlagte eller fredede, hvilket gør, at man som besøgende kan færdes rimeligt sikkert på stederne.

Bruddene giver en virkelig god mulighed for at betragte Danmarks grundfjeld på tæt hold. I det øvrige land ligger det dybt nede, begravet af op til flere kilometer løse lag af langt yngre alder. Grundfjeldet udgør intet mindre end 'Danmarks Sokkel' og kan sammenlignes med fundamentet til et hus.

Hvor?

Fra P-pladsen ved Vang Havn kan man følge en afmærket sti op gennem Ringedalen. Alternativt kan man gå fra havnen langs med kysten og ind i bruddene gennem 'skåret'.

Koordinater

55.244439, 14.733911

Andet

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

 

Region Hovedstaden

Vang granitbrud

Vang Granitbrud.
Foto: Martin Holm