Det fælles geologiske/hydrostratigrafiske grundlag i Grundvandskortlægningen (FOHM)

Danmarkskort

Her får du via GEUS’ 3D database adgang til Miljøstyrelsens geologiske/hydrostratigrafiske modelgrundlag i Grundvandskortlægningen. Databasen vil med mellemrum blive opdateret med nye officielle modelversioner efterhånden som modelgrundlaget bliver opdateret på baggrund af ny viden. Modelopdatering vil ske efter aftale med Miljøstyrelsen som er dataejer.

Baggrund

Etableringen af en Fælles Offentlig Hydrostratigrafisk Model (FOHM) har omfattet et større arbejde med en samling af lokale modeller og til sidst en samling af de tre større regionale modeller for Jylland, Fyn samt Sjælland og Sydhavsøerne. Den nye FOHM model udgør nu også det hydrogeologiske grundlag i GEUS’ DK-Model og udgør således det geologiske/hydrostratigrafiske modelgrundlag for både Miljøstyrelsen Vandplanlægning og Grundvandskortlægning.

Historisk er de regionale modeller for hhv. Jylland, Fyn samt Sjælland og øerne alle etableret på baggrund af geologiske eller hydrostratigrafiske lokalmodeller opstillet i forbindelse med både amternes, og senere hen statens gebyrfinansierede grundvandskortlægning. Lokalmodellerne besidder hver for sig en historik ift. hvilken geologisk/hydrostratigrafisk ramme og tolkningspraksis der har været anvendt. Afhængig af lokalmodellernes aktualitet har disse været input til de større regionale modeller for de tre landsdele. Det efterfølgende logiske trin har været en sammenkobling til ét fælles modelgrundlag på tværs af Danmark.

Udsøg og download modeldata i kortet

I webkortet kan du udsøge og downloade brugervalgte områder af FOHM-modellen. Tolkningspunkter kan downloades som Microsoft Access databaser, mens lagflader kan downloades i forskellige raster filformater.

Modellen kan i webkortet visualiseres via optegning af tværprofiler, 2D visning af punkter eller lagflader på kortet eller via en 3D viewer mulighed.   

Se kortet med FOHM ved at klikke her.

Miljøstyrelsen Grundvandskortlægning
Telefon72 54 40 00
Torben Bach
Statsgeolog
Overfladenær Land- og Maringeologi
Peter Sandersen
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi
Martin Hansen
Chefkonsulent
Data og IT, GEUS
Telefon91333975