CO2 gør nytte i oliejagt

Der foregår omfattende forskning i teknikker til at øge indvindings-
graden for olie flere steder i verden. De forskellige geologiske forhold betyder imidlertid, at man ikke altid kan overføre erfaringer fra et sted til et andet.

For den danske del af Nordsøen gælder blandt andet, at kalken flere steder er særdeles kompakt, også sammenlignet med felter i kalk andre steder i verden. Her har forskning, som GEUS deltager i, påvist, at kuldioxid – CO2 – er overraskende velegnet til at drive olie ud af meget kompakt kalk.

Resultaterne har blandt andet ført til, at man overvejer, om injektion af CO2 fra kraftværkerne kan bruges til formålet. På den måde vil man samtidig slippe af med noget af CO2-udledningen fra produktionen af strøm.

CO2 er som bekendt med til at skabe drivhuseffekten, der forstyrrer klimaet. CO2 fra især kulfyrede kraftværker er en af de store årsager til stigning af CO2 i atmosfæren. Derfor overvejer stadig flere lande at indfange drivhusgassen og deponere den i undergrunden.

Hvis man kan bruge CO2 til at drive mere olie ud af kalklagene på en måde, så CO2 samtidig bliver i undergrunden, vil man have slået to fluer med ét smæk.

Muligt at spare atmosfæren for CO2

GEUS har frem mod 2013 desuden været engageret i projekter, der skal finde måder at deponere CO2 i undergrunden uden at have øget olieindvinding i tankerne.

Mange steder i Danmark er undergrunden velegnet til formålet. En af mulighederne er at anbringe CO2 i finkornede, kalkholdige sandlag i en til to kilometers dybde. De fine korn betyder, at man kan anbringe store mængder CO2 i forekomsten, og kalken er god at have, fordi den kan neutralisere kulsyre, som dannes, når CO2 går i forbindelse med vand.

Yderligere vil det være godt, hvis der også er et tæt lerlag over depotet. Ler vil virke som en barriere, der adskiller depotet fra grundvandet. Skulle det ske, at CO2 trænger op til grundvandet, vil risikoen dog være overskuelig. CO2 er ugiftig – mennesket udånder selv gassen konstant – og hverken eksplosiv eller brændbar.

Deponering af CO2 i undergrunden

GEUS har udpeget 11 steder i Danmark, som er særligt velegnede til formålet.

Den svenske energikoncern Vattenfall har været langt fremme med planer om at lagre CO2 fra Nordjyllandsværket i undergrunden ved Aabybro.

I 2011 blev planerne opgivet på grund af protester fra lokalbefolkningen og en række politikere.