Et håndbor kan bringe dig langt

Johannes Frederik Johnstrups afgrænsning, der havde fokus på de øverste jordlag, havde den store praktiske fordel, at man kunne gennemføre kortlægningen med et simpelt håndbor.

J. Fr. Johnstrup har uden tvivl haft en forståelse for, at det ville øge chancerne for at få forslaget igennem Folketinget, og at udgifterne blev holdt nede. Samtidig var afgrænsningen karakteristisk for det grundvilkår, som har fulgt DGU, søsterorganisationen Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) og sammenslutningen GEUS gennem alle årene: vel har de skiftende ledelser og geologer haft et brændende ønske om at indhente ny viden, men man har hele tiden haft sig for øje at skaffe resultater, der er nyttige for samfundet.

På Johnstrups tid var nyttige resultater lig med viden om især to forhold:

  • For det første om forekomster af sten, grus, sand, ler, kalk, brunkul og tørv, der var vigtige materialer i byggeri, landbrug og energiforsyning.
  • For det andet om jordbundens beskaffenhed og fremkommelighed – var der for eksempel tale om lerede eller sandede jorder – som især interesserede landbruget og militæret.

Efter tabet af Sønderjylland og Hertugdømmerne i 1864 var det vigtige politiske emner, og begge spørgsmål kunne undersøgelserne med håndbor kaste lys over i tilstrækkelig grad til, at resultaterne blev interessante for brugerne.

Læs også om Med håndkraft i felten.

Portræt af J. Fr. Johnstrup (1818-1894)

J. Fr. Johnstrup (1818-1894)

Johnstrup var professor i geologi (1866-1894). Han var uddannet ingeniør med anvendt naturvidenskab som speciale.

Johnstrup var den første initiativtager til oprettelsen af det der senere blev DGU.

Foto: Portrætmaleri fra Geologiske Museum.