En praktisk gris i overhalingsbanen

Efter at have skabt alliancer indenfor grundvandsområdet gik den nye direktør Ole Winther Christensen i gang med at etablere alliancer på olie/gas-området, først og fremmest med DTU, men også med norske Oljedirektoratet og forskningsinstitutioner i Norge og med forskellige private konsulentvirksomheder.

Efter indledende fægtninger med Energistyrelsen om det faglige ansvar for den såkaldte reservoirgeologi – altså geologien i områder med indvinding af olie og gas – blev Energistyrelsen glad for initiativerne og udnævnte Ole Winther Christensen til formand for energiforskningsprogrammets kulbrinteområde.

På olie/gas-området førte forskningsalliancerne dog til en noget anden udvikling end på grundvandsområdet, idet markedet for privat finansiering her var væsentligt større. I 1990’erne udviklede DGU sig derfor i høj grad til leverandør af forskningsbaserede opgaver til private aktører på olie/gas-området.

Alt i alt satte den nyudnævnte direktion alle sejl til for at bringe DGU ind i en ny rolle, hvor der ville blive lagt mere vægt på internationalisering, forskning og forskeruddannelse på DGU’s to største arbejdsområder: grundvandet og olien.

Velvidende, at mange dengang så DGU som geologiens praktiske gris, definerede Ole Winther Christensen den nye rolle på et af sine første personalemøder:

”Man kan ikke gøre en gris til en væddeløbshest, men man kan gøre en gris til en helvedes hurtig gris!”

Bestræbelserne på at forene DGU’s rolle som nationalt datacenter med høje videnskabelige ambitioner gik rent ind hos personalet, der fuldt ud bakkede den nye ledelse op. For at understrege forskningens betydning udarbejdede direktionen en analyse af DGU’s og en række søsterorganisationers videnskabelige produktion.

Analysen viste, at en stor del af produktionen endte som ‘grå litteratur’, dvs. interne og fortrolige rapporter, og at langt mere burde publiceres internationalt. På baggrund heraf understregede direktør Ole Winther Christensen både udadtil og indadtil, at den internationalt publicerede produktion skulle øges, hvilket blev noteret med tilfredshed i både ministeriets departement og i forskningsrådssystemet.

Ved samme lejlighed blev DGU’s chefgruppe forynget. Bjarne Madsen, Johnny Fredericia og Erik Thomsen blev ansat som statsgeologer på miljøområdet, mens Kai Sørensen, Stefan Hultberg og Niels Peter Christensen tiltrådte som statsgeologer på energiområdet.

Læs også Undergrundens varme kilder

Nye ledelse, 1994

Den nye ledelse i året 1994 samlet til den årlige fotosession


Siddende fra højre mod venstre: Johnny Fredericia, Kai Sørensen, Jens Morten Hansen, næste række Claus Andersen, Erik Stenestad, Ole Winther Christensen, Svend Th. Andersen (Høsterkøb). Stående bagerst fra højre: Niels Peter Christensen, Ole Bjørn Hansen, Bjarne Madsen, Stefan Hultberg, Erik Thomsen og Sten Troelstrup. Arne Dinesen var fraværende.

Foto: Peter Warna-Moors, GEUS.