Kæmpesten Oreby

Kæmpesten Oreby har en lille ekstra sten ovenpå som ligner en amagerhylde

Kæmpestenen ved Oreby skulle have været flyttet til gården, som jorden, hvorpå den ligger, hører til. Men det blev opgivet, da den tilsyneladende stak for dybt. Så fik den lov at blive, hvor indlandsisen efterlod den. Hvis altså ikke den er kastet dertil af en trold!
Den består af rødspættet granit i både mellemkornet og grovkornet udgave. Og på toppen står en sort/hvid amagerhylde af sten.

Geologi

Hovedparten af stenen består af homogen mellemkornet granit, hvor du nemt ser den røde kalifeldspat og lys grå til glasklar kvarts. Gullighvid plagioklas ses mere sporadisk. Mineralkornene er 3 til 5 millimeter store. På stenens vestside findes mere grovkornede partier. Kornene når her størrelser op til 10 millimeter. Mineralerne er dog de samme og følger grundopskriften på granit: Kvarts, kalifeldspat og plagioklas.

Rød kalifeldspat med lys kvarts

Rød kalifeldspat med lys grå til glasklar kvarts.

Den synlige del af Kæmpesten Oreby vejer ca. 16 tons.
Foto: Henrik J. Granat

Stenens størrelse

Stenen er nærmest rektangulær og måler 4,5 x 1,5 m. Den er 1,7 m høj i den høje ende mod nordøst. Siderne står lodret, og en ukendt del af stenen findes under overfladen. Den synlige del anslås at veje 16 tons.

Trolden Etben

Som barn på gården, hvortil jorden hører, som stenen ligger på, får du fortalt, at stenen er kastet af en trold på Kanehøj mod Sdr. Bjerge kirketårn. Men den faldt for tidligt. På stenens vestside tæt ved jordoverfladen ses revner, der kunne stamme fra kæmpens fingre.

På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Fund og Fortidsminder (Se under fredning) gengives også et sagn, hvor stenen blev kastet af trolden Etben på Kanehøj efter en karl, der red bort med troldenes bæger, som siden blev alterbæger i Flakkebjerg Kirke. Dette sagn hører imidlertid til Halkevadstenen, der står i en mindepark øst for Møllevad Bro lige nord for åen mellem Skørpinge og Flakkebjerg.


 


 

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 85.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 85.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 65.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 100.

Hovedparten af Kæmpesten Oreby består af homogen, mellemkornet granit, hvor du nemt ser den røde kalifeldspat og lys grå til glasklar kvarts. Gullighvid plagioklas ses mere sporadisk. Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Oreby

Stenen er navnløs. Navnløse kæmpesten på denne hjemmeside tildeles navnet ”Kæmpesten” plus navnet på det sogn, stenen ligger i. Denne sten ligger i Høve Sogn, men det giver bedre mening at kalde den Kæmpesten Oreby, fordi Oreby ligger umiddelbart nord for stenen.

Stenens højeste punkt er muligvis sprængt af.

En mindre og trekantet sten ligger på toppen af den røde granitkæmpe. Den har et spøjst, firkantet mønster, hvor tynde kvartsgange løber vinkelret på hinanden. Kvartsgangene er mere modstandsdygtige mod forvitring end resten af stenen, og står derfor frem.

Ovenpå Kæmpesten Oreby findes en mindre sten
Se stort billede

Besøg Kæmpesten Oreby

Adgang
Orebys kæmpesten ligger midt i et lille, uopdyrket område ved kanten af en bevoksning omkring et vandhul. Bevoksning, vandhul og kæmpesten er omgivet af privat dyrket mark. Du må spørge markens ejer om lov, hvis du vil gå over marken for at komme helt hen til stenen.

Find vej
Oreby ligger mellem Slagelse og Næstved og cirka 6 km øst for Skælskør. Fra sydkanten af Oreby skal du krydse en mark for at nå frem til kæmpestenen ved kanten af en bevoksning omkring et vandhul. Husk at spørge markens ejer om lov først.

Oreby ligger tæt ved ”Fodsporet”, der er en natursti anlagt på de nedlagte banestrækninger mellem Slagelse og Næstved samt Dalmose og Skælskør. På den asfalterede sti må du gå, løbe og cykle.