Togt IODP 400: Kerneboringer i Baffinbugten skal fortælle om klimaudviklingen i Nordgrønland gennem de sidste 20 millioner år

Her kan du blive klogere på ekspeditionen 'Cenozoic evolution of the northern Greenland Ice Sheet exposed by transect drilling in northeast Baffin Bay'.

Ekspeditionen er nummer 400 i programmet Integrated Ocean Discovery Program (IODP).

Det videnskabelige boreskib JOIDES Resolution begynder i Reykjavik, Island, den 12. august 2023. Herfra sejler det op langs Grønlands nordvestkyst, hvor det er planen, at der skal forestages syv boringer i havbunden. Der er planlagt retur til Reykjavik den 13. oktober 2023.

Der er 27 forskere, 2 kommunikationsmedarbejdere og 14 teknikere med ombord. Deltagerne vil løbende skrive blogindlæg og nyheder fra ekspeditionen.

Her på siden kan du følge med i nyt om deltagerne fra GEUS' arbejde på ekspeditionen, følge boreskibet JOIDES Resolution og finde nyheder og blogindlæg om ekspeditionen på dansk.

Du kan også tilmelde dig live tour fra JOIDES Resolution under ekspeditionen.

GEUS i ekspeditionen

Paul Knutz, forskningsprofessor.
Co-chief scientist på ekspeditionen.
E-mail pkn@geus.dk
Telefon 42231102

Lara F. Perez, seniorforsker.

Heike Zimmermann, forsker.

Hvad håber forskerne at få ud af ekspeditionen?

Forskerne håber, at de kan udrede en detaljeret kronologi af iskappens variation og erosionshistorie igennem kvartærperioden.

Forskerne forventer, at de blandt andet kommer til at gennembore marine aflejringer, der tidsmæssigt er fra interglacial-perioden MIS 11; ca. 400.000 år før nutid.

Med en detaljeret kronologi fra kerneboringerne håber forskerne, at de kan belyse Indlandsisens respons på hurtige klimaopvarmninger og især massetab, der fører til havspejlsstigninger.
Derudover får forskerne mulighed for at undersøge, om andre ”supermellemidstider” har ført til reduktion i massen af indlandsis.

Forskerne håber, at de kan opnå nye indsigter i forståelsen af iskappens dynamik og afsmeltningshændelser under kvartærperioden, som spænder over de sidste 2,6 millioner år.
Derudover er målet at opnå informationer om Indlandsisens historie og respons på klimaopvarmninger fra en geologisk lagserie, der rækker 20-30 millioner år tilbage.

Forskerne forventer blandt andet at gennembore marine aflejringer, der tidsmæssigt er fra mellemistiden MIS 11, der startede 424.000 år før nutid og varede ca. 50.000 år.

Et nyt studie viser, at indlandsisen i Nordgrønland var markant reduceret under MIS11 svarende til en stigning i havspejlet på mindst 1,4 m. Ved at få sedimentkerner fra den Grønlandske kontinentalsokkel kan forskerne få en detaljeret kronologi og dermed indblik i de klimamæssige og oceanografiske omstændigheder forbundet med massiv isafsmeltning. Her melder sig flere spørgsmål:

  • Var der flere perioder med markant reduktion i ismassen som MIS11?
  • Hvor hurtigt foregik tilbagetrækningen af Indlandsisen i Nordvestgrønland under disse såkaldte "supermellemistider"?
  • Hvilken rolle spillede havtemperaturer for afsmeltningen?

Derudover ønsker forskerne at forstå de klimaforhold, der fører til genetablering af iskappe og havis efter varmeperioder.

Mekanismen, der ligger til grund for massive tilbagetrækninger af den grønlandske iskappe er ikke fuldt forstået, eftersom det atmosfæriske CO2-indhold under MIS11 lå relativt lavt, svarende til det præ-industrielle niveau på 280 ppm. Muligvis har iskappen responderet på en langvarig klimaopvarmning som følge af øget solindstråling betinget af astronomiske variationer. En anden mulighed er at iskappen har reageret på forhold som er utilstrækkelig belyst, eksempelvis en øget varmetransport forbundet med den vest-grønlandske havstrøm, eller ændrede temperatur/flyde-forhold langs bunden af isen.

Havets stigning som følge af menneskeskabte klimaforandringer afhænger af, hvordan isen på polerne reagerer på den globale opvarmning. Hvis den grønlandske indlandsis smelter fuldstændigt, kan havets niveau stige med mere end 7 meter. Men vores viden om isens langsigtede reaktioner på klimaopvarmning og dens rolle i Jordens klimasystem er begrænset.

Ekspedition 400 forsøger at udfylde de huller i vores viden om den nordlige del af den grønlandske indlandsis' udvikling og variation ved at undersøge sedimentarkiver fra varme og kolde perioder i de seneste ca. 30 millioner år. Disse arkiver omfatter også perioder, hvor atmosfærens indhold af drivhusgasser var højere end i dag.

Ved at foretage boringer på syv forskellige steder langs en linje fra den nordvestlige grønlandske kyst til Baffinbugten, vil forskerne indsamle sedimentprøver, der kan give et detaljeret kronologisk billede på is- og klimavariationer i regionen.
Disse prøver vil give os information om de miljøforhold, der eksisterede før istiden, samt optegnelser over, hvordan den nordlige del af den grønlandske indlandsis voksede frem for første gang. Det vil også gøre det muligt at studere de is- og varmeperioder, hvor iskappen voksede til sin maksimale udstrækning ved kontinentalsoklens kant og trak sig tilbage mod land, muligvis smeltende næsten helt væk.

Du kan finde mere information om ekspeditionens forskningsmæssige formål på engelsk på siden her:

International Ocean Discovery Program Expedition 400.

Et kort med lokaliteter for de boresteder, hvor skibet vil standse og foretage boringer af havbunden.

International Ocean Discovery Program Expedition 400

kortet til venstre kan du se de planlagte lokaliteter, hvor forskerne håber at kunne tage boreprøver.

Du kan finde mere information om IODP 400 og JOIDES Resolution på engelsk på disse sider:

Mere information om IODP Expedition 400 på engelsk.

Følg IODP på LinkedIn.

Nyheder fra IODP.

Hvor er JOIDES Resolution?

Du kan følge med i, hvor boreskibet JOIDES Resolution er her.
Du kan se skibets rute, hvis du klikker på 'Track' ('Følg').

Skibet JOIDES Resolution er ofte ude og hjælpe forskere med at indhente vigtige sedimenter fra havbunden. Skibet er et 143 meter langt boreskib til forskningsformål, og det store boretårn tårner sig 62 meter over vandet. Boret kan nå ned til dybder på hele 8.235 meter.

Live tour fra JOIDES Resolution

Det er muligt at skrive sig op til en live tour fra JOIDES Resolution under ekspeditionen. Det kan f.eks. være et spændende indspark til undervisningen.

Du kan tilmelde din klasse, din klub eller hvem du gerne vil have med på en live tour af JOIDES Resolution under ekspeditionen her:

Tilmelding til live tour på joirdesresolution.org.