Tidligere arbejde med radioaktivt affald

Folketinget vedtog i maj 2018 en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, der betyder, at GEUS nu undersøger mulighederne for geologisk deponering i cirka 500 meters dybde, som I kan læse om her. GEUS var også involveret i arbejdet med at finde en løsning for affaldet inden da, og herunder kan I læse om det tidligere arbejde og se GEUS’ publikationer i forbindelse med det. Se også mere om det tidligere arbejde hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forstudier for etablering af dansk slutdepot

Folketinget besluttede i 2003, at der skulle ske en afvikling af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø, og at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. GEUS deltog i udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget.

Som et resultat af beslutningsgrundlaget blev der gennemført tre forstudier af Dansk Dekommissionering, Institut for Strålebeskyttelse og GEUS med afslutning i foråret 2011.

GEUS gennemførte en regional kortlægning af de geologiske forhold i Danmark med henblik på at udpege en række områder i Danmark, der muligvis ville kunne benyttes til at etablere et dansk slutdepot i undergrunden i en dybde af ca. 100 m. Arbejdet blev baseret på eksisterende informationer i arkiver, databaser og litteratur.

Målet var at finde ca. 20 områder, som kunne være depotlokaliteter. Kortlægningen udpegede 22 egnede områder ud fra geologiske og hydrogeologiske kriterier. Af de 22 områder blev der peget på seks områder til det fortsatte arbejde: Østermarie-Paradisbakkerne på Bornholm, Rødbyhavn på Lolland, Kertinge Mark på Fyn, Hvidbjerg på Thyholm, Thise på Salling og Skive vest. De seks områder blev vurderet til at være lidt bedre egnede som slutdepot end de øvrige 16 områder ud fra geologiske kriterier.

GEUS udarbejdede 11 rapporter samt en fællesrapport sammen med Dansk Dekommissionering og Institut for Strålebeskyttelse, hvor der var udvalgt de seks områder til de videre omegnsstudier.

Find de 11 rapporter fra GEUS under Rapporter – Forstudier i boksen. Se mere om forstudierne hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Et nummer af Geoviden i 2011 fortæller ligeledes om resultaterne fra de tre forstudier.

Omegnsstudierne

Omegnsstudierne omfattede yderligere undersøgelser inden for de udvalgte seks områder. Der blev udført supplerende boringer for at underbygge de geologiske forhold, analyser af forhold vedr. jordskælv og grundvand samt sammenstilling af arealbindinger inden for planlægning, natur, miljø, råstofindvinding og historiske/arkæologiske mindesmærker.

Opgaven blev udført af GEUS suppleret af Naturstyrelsen og notater fra de respektive kommuner. Der blev udarbejdet en rapport for hvert område, der dokumenterer forholdene i områderne og lige udenfor områderne. Rapporterne blev offentliggjort 31. januar 2013. Undersøgelserne skulle bidrage til at bringe de 6 områder ned til 2 områder, hvis Folketinget besluttede at følge slutdepotsporet.

Rapporterne kan ses under Rapporter – Omegnsstudier i boksen.

I henhold til lovgivningen blev der ligeledes foretaget en miljøvurdering af de seks slutdepotområder, som GEUS bidrog til. Læs mere om miljøvurderingen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Mellemlager

Folketinget ønskede også en redegørelse for mulighederne for at etablere et terrænnært mellemlager, hvor det danske radioaktive affald kan lagres i op til 100 år, inden det skal placeres i et slutdepot.

Der er derfor udarbejdet et beslutningsgrundlag om dette, der byggede på sikkerhedsretningslinjer fra IAEA (Det Internationale Atomenergiagentur), erfaringer med etablering af mellemlagre i udlandet og resultater fra de udførte slutdepotstudier.

Dansk Dekommissionering og GEUS udarbejdede beslutningsgrundlaget, mens Statens Institut for Strålebeskyttelse deltog i besøgene på udenlandske mellemlagre.

Find beslutningsgrundlaget og en rapport om kriterier for lokalisering af mellemlager under Rapporter – Mellemlager i boksen. Læs mere om mellemlagerløsningen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Publikationer 2010-2017

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2010: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 1. Data, maps, models and methods used for selection of potential areas.

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S., Binderup, M. & Laier, T. 2010: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 2. Characterization of low permeable fractures sediments and rocks in Denmark.

Pedersen, S.A.S. & Gravesen, P. 2010: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 3. Geological setting and tectonic framework in Denmark. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 4. Characterization and description of areas Bornholm. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 5. Characterization and description of areas Falster and Lolland.

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 6. Characterization and description of areas Sjælland. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 7. Characterization and description of areas Langeland, Tåsinge and Fyn. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 8. Characterization and description of areas Østjylland. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 9. Characterization and description of areas Limfjorden. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 10. Characterization and description of areas Nordjylland. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 11. Områdebeskrivelser - Description of areas. Dansk og engelsk resumé. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Område Østermarie-Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Område Rødbyhavn, Lolland Kommune. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Område Kertinge Mark, Kerteminde Kommune. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Område Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Område Thise, Skive Kommune. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Område Skive vest, Skive Kommune. 

 

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) & Dansk Dekommissionering (DD), 2015: Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), 2016: Kriterier og proces for lokalisering af et mellemlager for det lav- og mellemaktive affald for Risø.

Gravesen, P., Binderup, M., Nilsson, B. & Pedersen, S.A.S., 2011: Geological characterisation of potential disposal areas for radioactive waste from Risø, Denmark. Bull. Geol. Surv. Denmark and Greenland, Vol.23, pp. 21-24. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M., Larsen, T.B., & Pedersen, S.A.S., 2013: Geology, seismic activity and groundwater conditions at six potential disposal sites for radioactive waste from Risø, Denmark. Bull. Geol. Surv. Denmark and Greenland, Vol. 28, 13-16.

Gravesen, P., Nilsson, B., Rasmussen, P. & Pedersen, S.A.S., 2014: Borehole logs from the Precambrian basement on Bornholm, eastern Denmark: geology and groundwater flow. Bull. Geol. Surv. Denmark and Greenland, Vol. 31, 15-18. 

Gravesen, P., 2012: Regionale undersøgelser for at udpege potentielle områder til slutdepot for det lav-mellem radioaktive affald fra Risø. Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, ATV-møde, Vingsted, side 70.

Nilsson, B., Gravesen, P., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M., 2012: Final repository for Denmark's low- and intermediate level radioactive waste. AGU Fall Meeting 3-7 December 2012 San Francisco, USA, (Poster).

Gravesen, P., Nilsson, B., Petersen, S.A.S. & Binderup, M. 2015: Final repository for Denmark's low- and intermediate level radioactive waste. Abstract and Poster. Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement. 6th International Clay Conference, Brussels March 23-26, 2015, page 299.

Gravesen, P., Pedersen, S.A.S, Nilsson, B. & Binderup, M., 2016, 2017: An assessment of Palaeogene and Neogene clay deposits in Denmark as possible host rocks for final disposal of low-and intermediate-level radioactive waste. I: Norris, S., Bruno, J. Van Geet, E. & Verhoef, E. (eds.): Radioactive Waste Confinement: Clays in Natural and Engineered Barriers, Geological Society, London, Special Publications, 443, 29-38, www.sp.lyellcollection.org.

Nilsson B., Gravesen, P., Pedersen S.A.S. & Binderup, M., 2017: Investigations of clay deposits as barrier for a final repository for Denmark's low- and intermediate level radioactive waste. Abstract 7th the International Conference on Clays in Natural and Engineered Barriers fir Radioactive Waste Confinement. + Poster Davos, Switzerland, Sept. 24.-27, 2017.