Snekkerstenen

Snekkerstenen

Snekkerstenen ligger som en af vores flotteste strandsten ud mod Øresund umiddelbart syd for Helsingør. Navnet menes at komme af, at man tidligere fortøjede sine snekker til stenen. Den markante sten fik sit navn fra snekkerne, og fiskerlejet fik sit navn fra stenen.

På billeder ses fra venstre Smålandsgranit med blå kvarts, Påskallavikporfyr og Jotnisk Sandsten. Foto Henrik J. Granat.
På billeder ses fra venstre Smålandsgranit med blå kvarts, Påskallavikporfyr og Jotnisk Sandsten. Foto Henrik J. Granat.

Geologi

Snekkerstenen består af lys og mellemkornet granit med spredte sorte korn. Det svenske grundfjeld lige ovre på den anden side af Øresund gør det nærliggende at gætte på en herkomst fra Skånes vestkyst.

Du finder imidlertid nemt ledeblokke fra Østersøegnene på den stenede strand ved Snekkersten. Der ligger f.eks. Smålandsgranit med blå kvarts, Påskallavikporfyr fra Sveriges østkyst tæt på Øland (ikke at forveksle med Rhombeporfyr) og Jotnisk Sandsten, der kommer fra egnene nord for Ålandsøerne. De karakteristiske strandstens tilstedeværelse beviser, at indlandsisen på et tidspunkt kom fra den kant. Sydøstisen, og som dækkede Østdanmark til den Østjyske Israndslinje for 19.000 til 18.000 år siden, og Bælthav Isstrømmen, der smeltede væk fra Sjælland for 17.00 år siden, er de to yngste isfremstød over Nordsjælland. Og de isfremstød kom netop fra Østersøegnene og ramte Østdanmark fra sydøst.

Så det er også muligt, at Snekkerstenen har været på en langt længere rejse med indlandsisen en blot et smut over Øresund!

Snekkerstenen facade mod Øresund, hvor det er nemt at forstille to eller tre snekker fortøjet side om side. Foto Henrik J. Granat.
Snekkerstenen facade mod Øresund, hvor det er nemt at forstille to eller tre snekker fortøjet side om side. Foto Henrik J. Granat.

Kulturspor

Snekkerstenen ligger som første eller sidste sten i et gammelt stendige, der kan følges næsten ubrudt fra kystlinjen nordvest for Helsingør til Snekkersten syd for Helsingør. Diget følger sognegrænsen til Helsingør Bysogne. Mod vest falder det sammen med skovbrynet til Teglstrup Hegn. Mod sydøst snor det sig gennem bebygget område i sydlige Helsingør og forsvinder næsten før det rammer Snekkerstenen ved Øresundskysten. Størstedelen af stendiget blev formentlig anlagt i slutningen 1700-tallet for at holde græssende husdyr ude af skov og dyrket mark.

Snekkerstenen set fra Strandvejen med Hven i baggrunden. Foto Henrik J. Granat
Snekkerstenen set fra Strandvejen med Hven i baggrunden. Foto Henrik J. Granat

To forskellige sagn

Snekkerstenen skulle ifølge sagnet være kastet af en heks på Hven i hendes strømpebånd efter en troldmand, der stod på Galgebakken i Snekkersten. Og så vender den sig, når den lugter nybagt brød og danser, når den hører musik.

Et andet sagn fortæller, at den er kommet sejlende fra Kullen eller er kastet af en kæmpe fra Skåne. Lidt sandt i den historie er der muligvis, at Snekkerstenen oprindelig kom fra Sverige.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Houmark-Nielsen, M. m.fl. (2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Hillestoft, A. (2014): 8. En fodrejse – langs diget rundt om Helsingør. Fra hjemmesiden www.asbjoernhillestoft.dk

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 42.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 45.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 40.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten. Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 119 og foto side 45.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Snekkerstenen

Snekkerstenen blev målt en sommerdag i 2023, hvor vandet var lunt og bølgerne små. Omkredsen tæt på havniveau var 14 m. Vinkelret på kysten måler kæmpestenen 4,5 m. 3,5 m blev bredden bestemt til målt parallelt med kysten. Højden er sværere at bestemme, da Snekkerstenens fundament skjules af havvand. Dybden ved stenen tættest ved land blev loddet til 40 cm, men var hele 1,2 m ved siden længst fra land, hvor stenen danner et udhæng over den stenede havbund. Højden over vandoverfladen blev bestemt til 2,6 m, og den samlede højde anslås til 3,5 m.

I runde mål: Højde x længde x bredde = 3,5 x 4,5 x 3,5 m. På baggrund af de mål anslås Snekkerstenen at veje mellem 70 og 80 tons, hvos der regnes med en vægtfylde på 2,7 tons per kubikmeter granit.

Sorte plamager af lav eller alge omtrent ved højeste vandlinje.

Besøg Snekkerstenen

Snekkerstenen kan findes i Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune, hvor der er offentlig adgang langs Danmarks kyster. Snekkerstenen ligger i vandkanten ved Nordsjællands Øresundskyst mellem Snekkersten Havn og byskiltet til Helsingør. Strandvejen med cykelsti og fortov går lige forbi.

Er du i bil, er det muligt at stille den ved Snekkersten Havn og gå de ca. 500 mod nord ad Strandvejen. Meget tætttere på kæmpestenen findes fem offentlige P-pladser med tre timers parkering: Adresse Strandvejen 128 AB (Skovbakkevej) lige overfor en fin mindesten for Flygtningenes modige hjælper H.C. Thomsen. Der er trappe ned til den stenede strand. Cykelsti findes næsten ubrudt mellem København og Helsingør. Stenen er nemmest at komme til ved lavvande og en dag uden bølger.