Snekkerstenen

Snekkerstenen

Snekkerstenen ligger som en af vores flotteste strandsten ud mod Øresund umiddelbart syd for Helsingør. Navnet menes at komme af, at man tidligere fortøjede sine snekker til stenen. Den markante sten fik sit navn fra snekkerne, og fiskerlejet fik sit navn fra stenen.

Geologi

Snekkerstenen er lys og mellemkornet granit med spredte sorte korn. Stenen måler 3 x 4 m og er 2,5 m høj. Beregnet som ellipsoide vejer den omkring 40 ton.

Snekkerstenen
Foto: Henrik J. Granat

To forskellige sagn

Snekkerstenen skulle ifølge sagnet være kastet af en heks på Hven i hendes strømpebånd efter en troldmand, der stod på Galgebakken i Snekkersten. Og så vender den sig, når den lugter nybagt brød og danser, når den hører musik.

Et andet sagn fortæller, at den er kommet sejlende fra Kullen eller er kastet af en kæmpe fra Skåne. Lidt sandt i den historie er der muligvis, at Snekkerstenen oprindelig kom fra Sverige.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 42.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 45.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 40.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 119 og foto side 45.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Snekkerstenen

Sorte plamager af lav eller alge omtrent ved højeste vandlinje.

Besøg Snekkerstenen

Snekkerstenen kan findes i Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune, hvor der er offentlig adgang langs Danmarks kyster.

Er du i bil, er det mest oplagt at stille den ved Snekkersten Havn og gå de ca. 500 mod nord ad kystvejen. Der er trappe ned til den stenede strand. Cykelsti findes næsten ubrudt mellem København og Helsingør. Stenen er nemmest at komme til ved lavvande og en dag uden bølger.