Danmarks jordarter

'Kort fortalt – Danmarks jordarter' giver kortfattede oplysninger om en række almindeligt forekommende jord- og bjergarter. Jorden og dens opbygning er en fundamental del af naturen og miljøet, og viden om disse forhold må derfor indgå i debatten om samfund og miljø.

Forfatter: Ib Marcussen

Danmark er beliggende syd og sydvest for de gamle skandinaviske grundfjeldsområder i Norge og Sverige. Bjergene i disse områder har, siden deres dannelse for ca. 800 mio. år siden, været under stadig nedbrydning af vejret, floderne og gletsjere.

Nedbrydningsresterne af sten, grus, sand og ler er i dette lange tidsrum blevet ført til det danske område og Nordsøen, f.eks. af strømmende vand, og der er derfor ophobet tykke lag af sedimenter.
Det meste af tiden dækkede havet det danske område. Dybden af havet har varieret meget, og til tider har der kun været smalle, lavvandede havarme omgivet af ørkenagtige landskaber.

På havbunden blev det materiale af ler og sand, som floderne førte ud i havet, aflejret. Når dyrene og planterne, som levede i havet, døde, sank de ned på havbunden og blev en del af havbundens aflejringer.

I de sidste 50 mio. år af det lange tidsrum har havet gradvist trukket sig tilbage, og kystlinjen er efterhånden blevet forskudt mod vest indtil den beliggenhed ved Jyllands vestkyst, vi kender i dag.
Bornholm har haft sin egen spændende historie. På den nordlige del af øen findes grundfjeld og på den sydlige del havaflejringer. Kysten har i perioder ligget hen over øen, og til andre tider har Bornholm, som nu, ligget som en ø omgivet af dybt vand.

De sidste ca. 2 mio. år har vi haft en vekslen mellem kolde istider og varmere mellemistider. I istiderne bredte isen sig fra de skandinaviske bjergområder ned over Danmark, og i mellemistiderne var der et klima, som vi har det i dag eller måske endda varmere.

Det danske landskab bærer i høj grad præg af de processer, der var en følge af disse klimatiske hændelser. Navnlig har gletsjerisen og de store mængder af smeltevand sat deres præg på landskabernes former og de jordarter, som de består af.

Den her skitserede geologiske udvikling har medført, at vi i Danmark kan finde mange forskellige typer af jord- eller bjergarter. I denne lille bog er nogle af de mest almindelige eller karakteristiske omtalt. Ja, netop kun omtalt, for der kan fortælles meget mere.

Indledning

Geologi og samfund

Jordarter

 • Flyvesand
 • Ferskvandsdannelser
 • Marsk
 • Havaflejringer
 • Strandvolde
 • Morænesand og -grus
 • Moræneler
 • Smeltevandssand og -grus
 • Smeltevandsler
 • Ekstramarginale aflejringer
 • Ældre havaflejringer
 • Tungsand
 • Vindslebne sten
 • Glimmerler
 • Kvartssand
 • Brunkul
 • Oligocænt ler
 • Plastisk ler
 • Mo-ler
 • Vulkansk aske
 • Faksekalk
 • Skrivekridt
 • Råolie
 • Stensalt
 • Granit
 • Vand

Opgaver

Hvor kan jeg læse mere?

Geologisk tidsskema

undefined

Bestil bogen

Du kan bestille bogen gratis (eksklusiv forsendelse) på vores webshop

Andre oplysninger

Udgivet: 1990

ISBN: 87-88640-47-7