GEUS' arbejde i udviklingslandene 1995-2013

GEUS har i mange år overført geologisk viden til udviklingslandene

Sidst i 1990’erne var der et politisk ønske om at øge spredningen af viden fra statens institutioner til udviklingslande som en del af Danmarks udviklingsbistand.

GEUS havde dengang i en årrække arbejdet med en større internationalisering af sin opgaveløsning, og et naturligt led i en videre udvikling var at øge indsatsen på udviklingsbistands­området.