Danmarks jordarter

Kort fortalt - Danmarks jordarter giver kortfattede oplysninger om en række almindeligt forekommende jord- og bjergarter. Jorden og dens opbygning er en fundamental del af naturen og miljøet, og viden om disse forhold må derfor indgå i debatten om samfund og miljø.