Databaseadministration

Indlæsning af data på PCGerda- og LAS-form til GERDA-databasen foregår ved at uploade filer (menu-punktet "Upload"). I filerne refereres der til projekter, projektdeltagere, geoelektiske instrumenter, tolkningssoftware, etc. Disse dataformer kaldes stamdata i modsætning til måledata og modeldata, som samlet kaldes geodat.

For at sikre, at data i GERDA-databasen er så anvendelige som muligt, er der en række konventioner m.h.t. navngivning af projekter, datasæt, tolkninger, instrumenter, etc., som skal overholdes. Disse er beskrevet særskilt på Nomenklatur-siden.

Der er også en særskilt side - Brug af model editions, som beskriver, hvorledes Model Editions håndteres bedst muligt.

Vedligeholdelse af stamdata

Før f.eks. et måledatasæt kan indlæses, skal det projekt, som datasættet refererer til, være oprettet i GERDA-databasen. Tilsvarende skal de optage-instrumenter, der er blevet brugt, findes i databasen. Til dette formål findes der en række webmoduler. Bemærk man skal tildeles specielle rettigheder i GERDA-databasen for at kunne opdatere stamdata. Henvendelse ang. dette til gerda@geus.dk.

  • Projekter: Oprettelse af nye projekter, og opdatering af oplysninger om eksisterende projekter. Herunder registrering af hvilke områder projektet ligger i, hvem der er deltagere i projektet, samt med hvilke formål projektet er udført.
  • Områder: Oprettelse af nye områder (til hvilke projekter kan knyttes), samt opdatering af oplysninger om eksisterende områder.
  • Deltagere: Oprettelse af nye deltagere (som kan indgå i projekter), samt opdatering af oplysninger om eksisterende deltagere.
  • Instrumenter: Oprettelse af nye instrumentindivider (sendere, modtagere, kabler, modtagerspoler, switchboxes, etc.), samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende instrument-individer.
  • Instrumenttyper: Oprettelse af nye instrumenttyper (sendere, modtagere, kabler, modtagerspoler, switchboxes, etc.), samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende instrument-typer.
  • Software: Oprettelse af nye softwareversioner , samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende software-versioner.
  • Softwaretyper: Oprettelse af nye softwaretyper , samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende software-typer.

Efter opdatering af stamdata kan man downloade en PCGerda-database, der indeholder de nye stamdata (men ingen geodata). Download en tom PCGerda database.

Geodata

Indlæsning af nye geodata sker som nævnt ved at uploade PCGerda-, LAS eller SEG-Y filer. Hvis der er brug for at lave ændringer i geodata, som allerede er i databasen, skal de oprindeligt indlæste data slettes og et nyt sæt data indlæses.