Undergrundsarkivet

Undergrundsarkivet varetager arkivering, kvalitetssikring og formidling af data, der vedrører olie- og gasefterforskningen og anden udnyttelse af undergrunden i Danmark og i Grønland. Primært data fra dybe boringer, seismiske og andre geofysiske undersøgelser.