Skyumstenen

Skyumstenen ligger som en af vores flotteste strandsten mellem Skyum Bjerge og Vilsund med udsigt over sundet til Mors. Stenen består af en usædvanlig grovkornet granit med kvarts- og feltspatkrystaller så store som valnødder på den ene side og tigerstribning på den anden.

Skyumstenen består af pegmatitisk granit med store lyse kødfarvede kalifeldspatkrystaller – og derudover plagioklas og kvarts. Pegmatitisk betyder grovkornet, og store krystaller er oftest udtryk for, at den størknende magma blev afkølet langsomt, hvilket giver tid til, at krystallerne kan vokse sig store. Et enkelt sted har granitten udviklet sig til såkaldt skriftgranit og er helt tigerstribet. Stribningen må være et udtryk for en samtidig krystallisation af kvarts og alkalifeldspat, for hvis det ene mineral vokser hurtigere end det andet, vil det omvokse det langsomst voksende.