Offerstenen

Offerstenen ligger nedsunket i fugtig og blød skovbund med ask og ær. En grøft er gravet udenom og fritlægger stenen en smule. Stenen har skåltegn, og måske deraf kommer stenens navn. Skåltegn er små fordybninger, hvori noget kan ofres. Sagnet om Offerstenen beretter dog, at den var tallerken for Svend Felding, der havde tolv mands appetit

Offerstenen er svært overgroet med mos. Det er derfor svært at sige noget detaljeret om bjergart og mineralindhold. Det er dog tydeligvis en grejs med bølgede og krøllede bånd af kvarts og muligvis feldspat. Disse kvartsårer er ”svedt” ud af moderbjergarten forstået på den måde, at kvarts har lavt smeltepunkt og opsmelter først under stigende temperatur eller stigende tryk. Hvis tryk og temperatur ikke bliver højere end kvarts smeltepunkt opsmelter kun kvartsen, som derefter krystalliserer igen i bånd. Offerstenen ved Gylling minder geologisk set meget om kæmpestenen ved Hedensted, der også ligger i morænelandskab skabt af det Ungbaltiske Isfremstød, der nåede Den Østjyske Israndslinje for 19.000 til 18.000 år siden.