Kæmpesten Hedensted

Kæmpestenen ligger udenfor Lille Dalby ved en Hjertesti i Torup Bakker. Den er let at finde ved den fint anlagte sti. Kæmpestenen har selskab af eg og ask på skrånende terræn tæt ved Torup Bæk. Stenen består af stribet og båndet gnejs med udsvedte kvartsårer.

Kæmpestenen i Lille Dalby er en tydeligt stribet gnejs med biotit. Svage mineraler er opløst og danner aflange gruber. Enkelte 2 mm brede kvartsgange træder frem fra stenens overflade. Disse kvartsårer er ”svedt” ud af moderbjergarten forstået på den måde, at kvarts har lavt smeltepunkt og opsmelter først under stigende temperatur eller stigende tryk. Hvis tryk og temperatur ikke bliver højere end kvarts smeltepunkt opsmelter kun kvartsen, som derefter krystalliserer igen i bånd. Kæmpestenen ved Hedensted minder geologisk set meget om Offerstenen ved Gylling, der også ligger i morænelandskab skabt af det Ungbaltiske Isfremstød, der nåede Den Østjyske Israndslinje for 19.000 til 18.000 år siden.