Dybbølstenen

Dybbølstenen er Sønderjyllands største sten og måler 25 m i omkreds. Og så har den endda været væsentlig større idet flere stykker er sprængt af og brugt til fundamentssten. Historierne fortæller, at der er blevet holdt bal på stenen, og at den var så stor, at en hestevogn kunne vende på kæmpestenen.

Dybbølstenen er temmelig overgroet med laver. Men det er alligevel muligt at se, at kæmpestenen består af flere forskellige magmatiske bjergarter. Størstedelen er finkornet og rødlig. Spidsen derimod består af grovkornet granit.

Dybbølstenen ligger på en randmoræneryg, der blev presset op af Bælthav Isstrømmen, der kom fra øst for 18.000 til 17.000 år siden.