Dronningens Broche

Dronningens Broche er en tydeligt stribet og foldet granitisk gnejs. Derimod kendes historien bag stenens navn ikke. Stenen ligger ved en smuk vandrerute rundt i skoven Færgelunden, der hører til Jægerspris Skovdistrikt.

Dronningens Broche er en tydeligt stribet og foldet granitisk gnejs. Gnejs betegner en bjergart omdannet og foldet under stort tryk dybt i jordskorpen. Den har en åre af grovkornet kvarts. Stenen stammer sandsynligvis fra Sydsverige, hvor gnejs er den mest udbredte grundfjeldsbjergart.

Den falske bakke

Bakken, hvis skråning Dronningens Broche ligger på, kaldes falsk! Falsk fordi den er opstået ved erosion og ikke deposition. Vand har skåret slugten ud vinkelret på den gamle kystskrænt i det vegetationsløse landskab, der eksisterede efter indlandsisen var smeltet væk. Den gamle kystskrænt opstod i Stenalderen, hvor havniveauet på stedet var 4,7 m højere end i dag.