Årsberetning 2014 for GEUS

Publiceret 13-07-2015

GEUS' Årsberetning 2014 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.

En ny samarbejdsaftale med Grønland blev underskrevet i 2014, som skal styrke råstofudviklingen i Grønland. Aftalen betyder, at GEUS forsat vil medvirke til at opbygge og sikre de geologiske kompetencer i Grønland. Læs mere om aftalen og GEUS´ mange andre aktiviteter i 2014 indenfor områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima samt opbygning af ekspertise i flere udviklingslandene. Du kan blandt andet læse om:

  • Muligheder for en fælles europæisk infrastruktur for geodata
  • Nye metoder til bestemmelse af nitratreduktion
  • Succesfuld 7. udbudsrundei Nordsøen
  • Afgrænsning af kontinentalsoklen
  • Vurdering af Grønlands mineralressourcer
  • Samfundets tilpasning til klimaet
  • Nyt kort over havbundens sedimenter
  • Opbygning af klima- og vandekspertise i Tanzania

Læs publikationen: Geoviden til samfundet. Årsberetning 2014
www.geus.dk/DK/about-geus/facts/annual_reports/14

Kontakt:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 91 33 35 36
E-mail: hht@geus.dk