Deponering af radioaktivt affald

På GEUS er vi involveret i arbejdet med at finde en løsning for det radioaktive affald fra Risø. GEUS har bl.a. undersøgt mulige lokaliteter for et geologisk slutdepot og derfor også været med til at udarbejde et beslutningsgrundlag for henholdsvis et slutdepot og har et mellemlager til Folketinget. Vi har udført forskellige studier for at udpege mulige områder, hvor det radioaktive affald vil kunne deponeres i en dybde af ca. 100 meter i undergrunden. Arbejdet går nu ind i en ny fase, som er besluttet politisk af Folketinget i maj 2018.


Slutdepot for det radioaktive affald fra Risø

Folketinget besluttede i 2003, at der skulle ske en afvikling af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø, og at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. GEUS deltog i udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget.

 

Forstudier for etablering af dansk slutdepot

Som et resultat af beslutningsgrundlaget blev der gennemført tre forstudier, hvor vi udførte et med henblik på at udpege en række områder i Danmark, der muligvis ville kunne benyttes til at etablere et dansk slutdepot i en dybde af ca. 100 m i undergrunden. De tre forstudier blev gennemført af henholdsvis Dansk Dekommissionering (DD), Institut for Strålebeskyttelse (SIS) og GEUS med afslutning i foråret 2011. Et nummer af Geoviden i 2011 fortæller om resultaterne af de tre forstudier.

Læs mere i GEUS, DD og SIS rapporterne.

 

Omegnsstudierne

GEUS og Naturstyrelsen udførte en række mere detaljerede undersøgelser i de såkaldte omegnsstudier inden for seks geografisk forskellige områder, som hver er beskrevet i en rapport.

Se de seks faglige rapporter - omegnsstudier

 

Miljøvurdering

I henhold til lovgivningen blev der foretaget en miljøvurdering af de seks slutdepotområder, som vi deltog i. Se rapporten og læs mere her Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for lav og mellemaktivt affald.

 

Etablering af langtidsholdbart mellemlager

Regeringen og Folketingets partier har også ønsket en redegørelse for mulighederne for at etablere et terrænnært mellemlager, hvor det danske radioaktive affald kan lagres i op til 100 år, inden det skal placeres i et slutdepot. DD og GEUS har udarbejdet et beslutningsgrundlag, se her. Vi har i den forbindelse også udarbejdet en rapport om kriterier for lokalisering af mellemlageret. DD har i samarbejde med COWI udarbejdet en rapport om sikkerhed, økonomi og drift for en dansk mellemlagerløsning for radioaktivt affald.   

 

Eksport af radioaktivt affald

Mulighederne for eksport af affaldet fra Risø undersøges stadigvæk. Se her det seneste notat om mulighederne for slutdeponering af lav - og mellemaktivt affald fra Risø i udlandet.

 

Slutdepot i 500 meters dybde

Vi udarbejdede i 2016 et notat om mulighederne for at lokalisere et slutdepot i 500 meters dybde.

Foketinget vedtog i maj 2018 en langsigtet løsning for affaldet, der betyder, at GEUS skal undersøge mulighederne for geologisk deponering i cirka 500 meters dybde.

Der vil blive udarbejdet en ny hjemmeside omkring dette.